За нас

АКВА МИП ЕООД – 15 години на строителния пазар

Основна дейност

Основна дейност е  сградно и площадково ВиК строителство, проектиране и изграждане на ВиК инсталации и системи, отводняване, поддръжка и ремонт на съществуващи обекти, саниране и реновиране.

Екип

Екипът и техническото ръководство на фирмата се състои от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен опит в изграждането ВиК инсталации и съоръжения за хотели, търговски центрове, сгради с обществено предназначение, жилищни кооперации, еднофамилни къщи.

Приоритети

Наш приоритет са качествено и бързо изпълнение на възложените обекти. Стремим се към инженеринг, предлагане на алтернативни и нестандартни решения с цел оптимизиране на работния процес.

За фирмата

Aqua-mip

Успешно изпълнява инфраструктурни проекти, дренажни системи, извършва монтаж на мазнинозадържатели, каломаслоулавители, отводнителни системи, локални пречиствателни станции, пречиствателни станции за отпадни води, поливни системи, помпи и хидрофорни уредби, монтаж на битова арматура и санитарен фаянс, изграждане на ревизионни шахти, машинно ядково пробиване на отвори с диаметър до Ф500.

Съставя и остойностява количествени сметки, изготвя линейни графици за СМР.

Може да разчитате на нашия професионализъм, технично и  конструктивно мислене в извънредни и аварийни ситуации.

За изпълнението на проектите разполагаме със собствена механизация, специализирани машини и оборудване, предназначени точно за този вид дейност.

Проявяваме коректност и лоялност към клиентите си и фирмите, с които си сътрудничим.

Работим с вносители и доставчици, утвърдили се на българския пазар, както и с контрагенти, разполагащи със специализирана тежка механизация. Прилагаме всички съвременни материали и технологии, доказали се в европейската строителна практика.

ПАРТНЬОРИ

ПЛAНЕКС ЕООД,  БУЛЯРД АД, ВАРНАСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, БГ ЛЕНД КО АД, МОЛ ВАРНА АД, РИВИЕРА АД, АЛБЕНА АД, СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД, АТАРО КЛИМА,  ВАРАКС СТРОЙ ЕООД, ГАЛЕРИЯ ВАРНА АД, ПЛАСТХИМ АДЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕЛЕКТРА ПОМП ООД, СИТИ БИЛДИНГ ООД, НАРВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД, ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ФИЛБО ЕООД, HTI – ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ OOД, ACO БЪЛГАРИЯ, ОРЕКС, АССА – АЛЕКСАНДЪР ВАНГЕЛОВ, ТЕМПО ТРАНС ООД, СИМА ООД, ЕРМАКС БГ ЕООД

СЕРТИФИКАТИ 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА  КАТЕГОРИЯ

2.IV grupa-rotated

 

 

 

ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

1.I grupa_rotated

 

 

– ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ ОТ 2007г.

Референции 

Сградно и площадково ВиК строителство.
2021 ©  Всички права запазени.│Дизайн от Optimiziraime.bg