Изпълнени обекти

„Аква Мип” ЕООД – гр. Варна

Сградно и площадково ВиК строителство, проектиране и изграждане на ВиК инсталации и системи, отводняване, поддръжка и ремонт на съществуващи обекти, саниране и реновиране.

 • СКЛАДОВА БАЗА, ШОУРУМ И ОФИСНА ЧАСТ БЕСТИМЕКС, ГРАД ВАРНА
 • КАНАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БРЕЗА ,ЖК „МЛАДОСТ”, ГР.ВАРНА
 • СПОРТНА ЗАЛА – ГАГАРИН, ГРАД ВАРНА
 • ДЪЛБОКОВОДЕН БАСЕЙН КЪМ ВВМУ Н.Й.ВАПЦАРОВ, ГР.ВАРНА
 • МАГАЗИН IKEA КЪМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС DELTA PLANET MALL” , ГР. ВАРНА
 • ПОДМЯНА НА СГРАДНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ В ХОТЕЛ „НОНА“ КК „АЛБЕНА“
 • „МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „КАРАНТИНАТА“, МЕСТНОСТ „КАРАНТИНАТА, РАЙОН ,.АСПАРУХОВО“
 • “ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ШИРОКОПЛОЩНО ТЯЛО НА ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ, ГР.ВАРНА
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ ЧРЕЗ ДЪЖДУВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТАРО ОРЯХОВО И С. НОВО ОРЯХОВО, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОИЗГРАЖДАНЕ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА“, ГРАД ТУТРАКАН
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЯ НА „ПРАКТИКЕР“, ГРАД ДОБРИЧ
 • МОДЕРНИЗАРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ В ЗАВОД ЗА ПП ФОЛИО, ГР.АКСАКОВО
 • Delta Planet Mall
 • „ДРУЖБА БЕЙ ГАРДЪН“,ПИ25.508, С.КРАНЕВО, ОБЩ.БАЛЧИК
 • РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ -ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
 • ДЕТСКА ГРАДИНА №41 „ПЪРВИ ЮНИ“, РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ, Ж.К.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“, ГР.ВАРНА
 • “САНИРАНЕ, РЕМОНТ И ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА ПГГСД „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ – ГР.ВАРНА
 • “КУРОРТНИ СГРАДИ СЪС СПА КОМПЛЕКС, РЕСТОРАНТИ И БАСЕЙНИ В ПИ №106.443 И 53120.106.417 В МЕСТНОСТ ФИШ ФИШ, ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОБРОЧИЩЕ, ОБЩИНА БАЛЧИК”
 • ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ LVII – 1846 /С ИДЕНТИФИКАТОР2563.1846/, КВ.47 ПО ПЛАНА НА 21 М.Р., ГР. ВАРНА“ – КОРАЛ
 • „КОМПЛЕКС ОТ МНОГО- ФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ И БАСЕЙН“ В УПИ ХV-154,155,156, КВ.4, ПО ПЛАНА НА СО „ЗЕЛЕНИКА“, ОБЛ.ВАРНА
 • “GRAND MALL VARNA”, УЛ.”АНДРЕЙ САХАРОВ”№ 2, РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР PLAYGROUND
 • РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ХОТЕЛ „ВЕРОНИКА“, НАХОДЯЩ СЕ В /“СЛЪНЧЕВ ДЕН“/КК.“СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ГР.ВАРНА
 • „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“, КВ.БРИЗ , ГРАД ВАРНА
 • „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“, КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ, ГРАД ВАРНА
 • „ОТКРИТИ ОБЕКТИ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ – ТЕНИС ЦЕНТЪР”, КК „АЛБЕНА“
 • ХОТЕЛ “ НИМФА“, ГРАД ВАРНА
 • СТАДИОН ВАРНА, УПИ XXV, КВ.7, 21 М.Р. (Ж.К.БРИЗ-ЮГ), ГР. ВАРНА”
 • АВАРИЕН РЕМОНТ НА КОЛЕКТОР Ф400, КК СЛЪНЧЕВ ДЕН
 • „ ЖИЛИЩНA СГРАДA KARPE VITA В УПИ VIII – 123, КВ.20 ПОПЛАНАНА К. К. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“,ГР.ВАРНА
 • ВАРНА СИТИ ПАРК
 • ХОТЕЛ “ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, КК ЗЛ. ПЯСЪЦИ
 • СОК КАМЧИЯ
 • МОЛ ВАРНА
Сградно и площадково ВиК строителство.
2021 ©  Всички права запазени.│Дизайн от Optimiziraime.bg