Пречиствателни станции

БИОЛОГИЧНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МОДЕЛ “BIO–6”

АКВА МИП ЕООД

В по-малките населени места около град Варна и отдалечените местности често нямат достъп до канализация и чиста вода. Това създава необходимост на бизнеса и домакинствата да търсят алтернативни източници. Ние от Aqua Mip можем да Ви предложим пречиствателни станции за град Варна и околността.

Нашата пречиствателна станция  е съоръжение, което е подходящо за еднофамилни къщи, вили, малки предприятия, горски хижи и други.

В тази категория можете да се запознаете с параметрите, начина на използване, капацитета и предимствата на нашите пречиствателни станции за град Варна.

Обърнете внимание, че информацията е за пречиствателните станции от модел BIO – 6.

Ако не сте запознати с работата и технологията на използване на пречиствателните станции, не се колебайте да се свържете с нас. Дайте ни подробна информация къде се намира мястото, където искате да инсталирате пречиствателна станция и какви са нуждите. И нашите консултанти ще Ви дадат професионален съвет, свързан с пречиствателните станции.

Потърсете ни на телефон: 0885 86 88 11.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СХЕМИ НА СТАНДАРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ

МОДЕЛ на
пречиствателна
Брой хора
ЕЖ*
Тегло
кг
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
E
мм
F
мм
H
мм
BIO – 6 4-6 135 1300 2300 1500 1400 800 900 50

ЕЖ* – еквивалент жител.

11
22

 КАПАЦИТЕТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

МОДЕЛ на
ПСОВ
Брой хора
ЕЖ*
Капацитет
м³/ден.
Размер
външен
м
Височина
м
Мощност
компресор
W
BIO – 6 4-6 135 1300 2300 1500

ЕЖ* – еквивалент жител.

ГАРАНЦИИ:

 • за електрониката – 24 месеца;
 • за материала – 20 години.

ИЗПОЛЗВАНЕ
Пречиствателна станция „BIO–6” e стандартен клас механично-биологично пречиствателно съоръжение за пречистване на битово-фекални отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки семейни хотели, малки предприятия, вили, хижи и др. „BIO–6” се отличава с нетрудоемък и икономичен режим на работа. В пречиствателното съоръжение се изливат отходните води на тоалетни, бани, сервизни помещения и кухни. ПСОВ „BIO–6” може да се инсталира на места, които не са свързани с централната канализационна мрежа. В този случай отпадъчните води се пречистват на място.

ОПИСАНИЕ
ПСОВ „BIO–6” се състои от един компактен пластмасов контейнер (от полипропилен), разделен от прегради на единични функционални камери. Състои се от утайник, аерационна зона, вторичен утайник, складов участък за излишната утайка. Пречиствателното съоръжение е снабдено с отварящ се капак (люк), улесняващ следенето на прочистващия процес. Източник на въздух за аериране в аерационната зона е мембранен компресор. Стабилността по време на работа на пречистващото устройство се постига чрез използването на изпитана и проверена ДН-технология (денитрификация и нитрификация) по аеробен начин (обогаряване на водата с кислород).

ПОКАЗАТЕЛИ
Пречистената вода е с показатели за заустване в приемник ІІ-ра категория. Пречистената от съоръжението вода може да се заусти в дере, в река, в разливно поле или да се използва за поливане след дизинфекция.

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА

33

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Състои се в свързване на тръбите за входящата и изходящата води и включване на компресора към източник на ток – 220 V. Настройване на системите на съоръжението за работа. Производителят гарантира гаранционен и следгаранционен сервиз.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С ПСОВ
Обслужването на станцията се осъществява чрез визуален контрол на пречистващия процес, качеството на пречистената вода и количеството отделена утайка (кал). С оглед на това, че ПСОВ „BIO–6” не съдържа въртящи се части, не се изисква специализирано обслужване. Почистването на стабилизираната утайка се извършва на година или година и половина, според натоварването. За да удължите този период, желателно е в съоръжението да не се изхвърля голямо количество тоалетна хартия. Отпадъчната утайка може да се използва за наторяване. За работата на станцията не са необходими никакви консумативи.

ДОПУСТИМИ ИЗХОДЯЩИ СТОЙНОСТИ

ПАРАМЕТЪР БПК5 ХПК** Неразтворени вещества
mg/l 20-25 80-90 20-30

БПК5 – биологично потребление на кислород, ХПК ** – химично потребление на кислород

При ежедневна работа на пречиствателното съоръжение се постигат следните стойности: БПК5 20 mg/l,

ХПК 80 mg/l, неразтворени вещества 20mg/l.

ПРЕДИМСТВА

 • Компактни размери
 • Бърз монтаж
 • Нисък разход на енергия
 • Минимални изисквания за обслужване
 • Висока ефективност на пречистване – 95-97%
 • Мембранен компресор с ниско ниво на шума.
 • Работи без миризми
 • Проектирана да работи и при чести спирания на електрозахранванено.
 • Произведена от некорозиращи материали, позволяващи дълъг период на експлоатация

Пречиствателното съоръжение притежава всички документи и сертификати за узаконяване.

Изпълнени обекти

За връзка с нас

  Сградно и площадково ВиК строителство.
  2021 ©  Всички права запазени.│Дизайн от Optimiziraime.bg